ocn67-2010 สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย Mango Animate   มีใบประกาศนียบัตร

ประกอบด้วย : คุณสมบัติและประโยชน์ของ Mango Animate การติดตั้งโปรแกรม การแทรกคำบรรยาย การใส่เอฟเฟกต์, รูปร่าง, สัญลักษณ์ แผนภูมิ และการบันทึกไฟล์ ไทม์ไลน์และเอฟเฟกต์แอนิเมชั่นแบบหลายแทร็ก

วิทยากร : นายสุรศักดิ์ ศรีวิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายพัฒนาเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์

จำนวนรับ : 40 คน

การออกใบประกาศนียบัตร : มีใบประกาศนียบัตร

สถานที่อบรม : ห้อง 3c 05-06 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.045-353104 เบอร์ภายใน 3104 INBOX FB : ocn.training.ubu

 วันที่จัด


9 พ.ค. 2567   (13.00 - 16.00 น.)
เปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่   9 พ.ค. 2567
( ลงทะเบียนแล้ว 24 คน   )
อบรมแล้วกรุณา Login ก่อนลงทะบียน