ศูนย์กลางหลักสูตรการอบรมและสัมมนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

หลักสูตร UBU LMS Chapter 1 : มาเริ่มต้นสร้างรายวิชาใน UBU LMS กัน

 

          สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดอบรมหลักสูตร "UBU LMS Chapter 1 : มาเริ่มต้นสร้างรายวิชาใน UBU LMS กัน " เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 63 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ UBU LMS ให้แก่คณาจารย์พร้อมก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลต่อไป


Link ภาพการอบรมเพิ่มเติม


ผู้ประกาศ : กมลวรรณ จันทป       เมื่อวันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563