ศูนย์กลางหลักสูตรการอบรมและสัมมนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

หลักสูตร UBU LMS for Manager and Course Creator

 

          สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดอบรมหลักสูตร "UBU LMS for Manager and Course Creator" เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ UBU LMS ให้แก่คณาจารย์พร้อมก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลต่อไป


Link ภาพการอบรมเพิ่มเติม


ผู้ประกาศ : กมลวรรณ จันทป       เมื่อวันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563