ศูนย์กลางหลักสูตรการอบรมและสัมมนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Contact Us

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุวิชศรา ศิริวงษ์

ห้อง 1C 09 ชั้น 1 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

โทรศัพท์ : 045-353102 เบอร์ภายใน 1504 โทรสาร : 045-353114

E-mail : training@ubu.ac.th , suwitsara.s@ubu.ac.th

www.facebook.com/ocnfanpage

Our Location