ศูนย์กลางหลักสูตรการอบรมและสัมมนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Upcoming Events


*หมายเหตุ : สำนักคอมพิวเตอร์ ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการอบรม หากมีผู้ลงทะเบียนแต่ละหัวข้อ ต่ำกว่า 20 ท่าน และสำรองที่นั่งได้เพิ่มเติม 10 ที่นั่งในแต่ละหลักสูตร


VDO บันทึกการอบรม

คลิกเพื่อดู VDO บันทึกการอบรมทั้งหมด >>

กลุ่มหลักสูตร

Card image cap
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หลักสูตร
  การพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี & PDPA ทำความเข้าใจกับข้อมูลส่วนบุคคล(online)
  17 ส.ค. 2565 (13.30-16.30 น.)
  (ลงทะเบียนแล้ว 211/200 คน)


ภาพการอบรม

คลิกเพื่อดูภาพการอบรมทั้งหมด >>